Ubezpieczenia majątkowe Dzierżoniów

CONKRET - Oferta

 

Komunikacyjne - krajowe

OC pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony – gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej.

Więcej o produkcie...

AC auto casco

Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.

Więcej o produkcie...

AP auto pomoc

Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje na drodze. Nawet najlepszym kierowcom może przydarzyć się awaria, przebicie opony, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie kluczyków, kolizja albo... pusty bak paliwa. Takie rzeczy spotykają codziennie setki kierowców. Muszą wtedy sami wymienić koło, czy przejść kilka kilometrów do stacji benzynowej. PZU Auto Pomoc powstało właśnie po to, żeby w trudnych sytuacjach na drodze zająć się wszystkim za Ciebie.

Więcej o produkcie...

Minicasco

Minicasco to idealna propozycja dla ostrożnych kierowców. Ubezpieczenie chroni pojazd przed zdarzeniami, które wydarzyły się nie z winy ubezpieczonego lub na które nie ma wpływu, tj. zdarzeniami losowymi, czyli działaniem żywiołów, wandalizmem, kradzieżą pojazdu lub wyposażenia, a także zderzeniem z ludźmi lub zwierzętami.

Więcej o produkcie...

PZU Autoszyba

Wybita lub pęknięta szyba samochodowa to często spotykany problem dotykający kierowców. Z pozoru drobna szkoda może przysporzyć sporo kłopotów, a jej naprawa pochłonąć wiele cennego czasu. Warto ubezpieczyć się od skutków takich zdarzeń kupując ubezpieczenie PZU AutoSzyba. Dzięki takiemu ubezpieczeniu można uniknąć niepotrzebnych zmartwień i utraty zniżki w AC.

Więcej o produkcie...

NNW - kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to niezawodna gwarancja, że znajdą się pieniądze na leczenie, rehabilitację lub odszkodowanie. Polisa chroni kierowcę i pasażerów pojazdu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami.

Więcej o produkcie...

OC w ruchu zagranicznym oraz Zielona Karta

Zielona Karta chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw Systemu Zielonej Karty nie objętych zakresem ochrony ubezpieczenia OC.

Więcej o produkcie...

 

Dobrowolne majątkowe 

PZU Dom

Ubezpieczenie obejmuje ruchomości domowe, lokal mieszkalny oraz budynki mieszkalne wraz z garażem i ogrodzeniem posesji. Dodatkowo gratis otrzymuje się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie może także obejmować ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz assistance. 

Więcej o produkcie...

PZU DOM Letniskowy

Poza letnim sezonem urlopowym działki i domy letniskowe przeważnie stoją puste. Stają się przez to szczególnie narażone na zdarzenia losowe. Uderzenie pioruna, pożar, huragan, włamanie - to zdarzenia, które obejmuje ubezpieczeniem polisa PZU DOM Letniskowy. 

Więcej o produkcie...

Kradzież mienia

Ubezpieczenie to umożliwia objecie ochroną ubezpieczeniową budynków w gospodarstwach rolnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia. 

Więcej o produkcie... 

Ogień

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla gospodarstw indywidualnych. Ochrona ubezpieczeniowa, której zakres ustalony jest ustawowo, obejmuje zarówno budynki mieszkalne jak i gospodarcze. Polisa chroni od pożaru oraz od innych zdarzeń losowych. 

Więcej o produkcie... 

Sprzęt elektroniczny

Ubezpieczeniem można objąć sprzęt elektroniczny użytkowany przez różne instytucje i firmy – szpitale, biura, zakłady poligraficzne, studia obrazu i dźwięku, itp. Polisa obejmuje także sprzęt przenośny, użytkowany mobilnie (poza miejscem ubezpieczenia).

Więcej o produkcie...


Kompleks "PZU DORADCA" 

PZU DORADCA

 

  • Assistance
  • Kradzież z włamaniem i rabunek
  • Mienie w transporcie krajowym
  • Odpowiedzialnośc cywilna
  • Ogień i inne żywioły
  • Sprzęt elektroniczny
  • Stłuczenie szyb i innych przedmiotów

Pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy w ramach jednej polisy. Istnieje możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń. Warunkiem skorzystania z polisy jest wykupienie minimum dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów. 

Więcej o produkcie... 


Dobrowolne Rolne 

Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych/Dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem komercyjnych ubezpieczeń upraw i zwierząt oraz obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw. Jego składka jest częściowo pokrywana przez budżet państwa. Dzięki temu każdy rolnik może objąć swoje zwierzęta i uprawy rolne takim ubezpieczeniem, jakie według niego jest najlepsze.

Więcej o produkcie... 

Mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń

Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo jest pakietem poszerzającym i uatrakcyjniającym ofertę ubezpieczeń rolnych, skierowanym do właścicieli gospodarstw indywidualnych. Chroni między innymi majątek ruchomy gospodarstw rolnych, a jednocześnie jest ubezpieczeniem prostym w obsłudze i stosunkowo tanim.

Więcej o produkcie... 

Zwierzęta

Ubezpieczenie to pozwala rolnikom zabezpieczyć produkcję zwierzęcą od niemal wszystkich ryzyk. Duża różnorodność form ubezpieczenia daje możliwość dostosowania oferty do rzeczywistych potrzeb.

Więcej o produkcie... 


Obowiązkowe Rolne 

Budynki rolne

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla gospodarstw indywidualnych. Ochrona ubezpieczeniowa, której zakres ustalony jest ustawowo, obejmuje zarówno budynki mieszkalne jak i gospodarcze. Polisa chroni od pożaru oraz od innych zdarzeń losowych.

Więcej o produkcie...  

OC rolników

Ubezpieczenie OC rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Powinno być wykupione najpóźniej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Więcej o produkcie... 

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Składka tego ubezpieczenia jest częściowo pokrywana przez budżet państwa. Podstawowe zasady ubezpieczenia reguluje ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z nią, obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia mają rolnicy, którzy otrzymali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Powinni oni ubezpieczyć co najmniej 50% powierzchni upraw.

Więcej o produkcie...