Ubezpieczenia na życie Dzierżoniów

CONKRET - Oferta

 

Ubezpieczenia ochronno-inwestycyjne

Plan na życie

Nowoczesny produkt, który można finansowo dostosować do aktualnej sytuacji życiowej i związanych z tym potrzeb. Możliwość wyboru charakteru polisy – inwestycyjnego, ochronnego, zrównoważonego ochronno-inwestycyjnego.

Więcej o produkcie...


Ubezpieczenie na życie i dożycie

PZU Ochrona i Zysk

Ubezpieczenie pozwala w prosty sposób połączyć ochronę ubezpieczeniową z oszczędzaniem. Kwota wypłacana na koniec umowy może powiększyć przyszłą emeryturę, można ją również przeznaczyć na inny, dowolnie wybrany cel. Ubezpieczenie pełni również funkcję ochronną i gwarantuje bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonemu i jego rodzinie w przypadku nieszczęścia.

Więcej o produkcie...

PZU Przyszłość Dziecka

Ubezpieczenie stworzone z myślą o dzieciach, w celu zapewnienia im jak najlepszego startu w dorosłe życie. Może stanowić posag dla każdego dziecka, bez względu na stopień pokrewieństwa, jak również być doskonałym prezentem dla ulubionego chrześniaka, lub też formą wsparcia finansowego (np. jako przyszłe stypendium).

Więcej o produkcie...


Ubezpieczenie na życie

PZU Ochrona życia

Wyjątkowe ubezpieczenie i absolutna pewność ochrony – polisa działa dożywotnio, a zatem nie kończy się wraz z ukończeniem przez osobę ubezpieczoną określonego wieku.

Więcej o produkcie...

PZU Twoja ochrona

To idealna propozycja dla osób, które szukają maksymalnej ochrony za minimalną cenę. Jeśli masz zobowiązania finansowe, Twój dochód jest głównym źródłem utrzymania rodziny, jeśli ważne dla Ciebie jest bezpieczeństwo finansowe Twoich najbliższych w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło to jest to propozycja dla Ciebie.

Więcej o produkcie...


Fundusze Emerytalne

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

IKZE zapewnia ulgę podatkową. Wpłaty dokonane na IKZE można co roku odliczać od swojej podstawy opodatkowania

Więcej o produkcie...


Grupowe ubezpieczenie na życie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PZU Ochrona plus (ofeta ubezpieczeniowa dla firm zatrudniających od 3 osób)

Grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.(małżonkowie, dzieci, rodzice).

Więcej o produkcie...

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Zakresem ubezpieczenia można objąć wszystkich pracowników lub członków przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji. W takiej sytuacji koszty ubezpieczenia ponosi wyłącznie osoba deklarująca chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Opłaty można wnosić w formie comiesięcznej składki płaconej ze swojego wynagrodzenia. Ubezpieczeniem można również objąć współmałżonka i dzieci.

Więcej o produkcie...


Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne gwarantujące szybki dostęp do wielu lekarzy specjalistów i szerokiej gamy badań diagnostycznych w prywatnych przychodniach.

Więcej o produkcie...